Untis 2022

Gymnasium Eversten Oldenburg   D-26129, Th.-Heuss-Str. 7
    Stand: 08.12.2021 08:39

9.12.2021 Donnerstag, Woche A
(Klasse(n))StundeFachUnt.-Text(Raum)ArtFachRaumverlegt vonverlegt nachVertr-Text-2
5a1KL 30BetreuungKL30   
5b5KL 116BetreuungKL116   
7a1 - 2CH 302Raum-Vtr.CH123   
7a3EN 123Statt-VertretungEN123   
7a4EN 123VertretungEN123   
7b5 - 6EN 121Statt-VertretungEN121   
7b7KL 121BetreuungKL121   
7c1PH 203Entfall------ Entfall 
7c2PH 203Statt-VertretungPH22  Klassenarbeit
8a1DE Z122Entfall------ Entfall 
8a2DE Z122VertretungDEZ122   
8a5 - 6KU Z033Statt-VertretungKUZ033   
8d1 - 2PH Z071Raum-Vtr.PH200   
9a3MA Z125VertretungMAZ125   
9a4MA Z125Statt-VertretungMAZ125   
9a, 9b, 9c, 9d5FR1 Z134Entfall------ EntfallAufg iserv
9a, 9b, 9c, 9d5LA Z125VertretungLAZ125   
9a, 9b, 9c, 9d6FR1 Z134Entfall------ Entfall 
9a, 9b, 9c, 9d6LA Z125Entfall------ Entfall 
9b3PH 203VertretungPH116   
9b4PH 203VertretungPH116   
10a, 10b, 10c, 10d, 10e3LA Z134Entfall------ Entfall 
10c, 10d, 10e3FR2 Z067Statt-VertretungFR2Z143   
10c, 10e3SN2 Z069Raum-Vtr.SN2Z133   
10e4MA Z126VertretungMAZ126  Aufg MA
11a, 11b, 11c, 11d, 11e2FR2 Z139Entfall------ Entfall 
11a5SP HGEVerlegungGEZ138Do-9.12. / 8  
11a6SP HGEVerlegungGEZ138Do-9.12. / 9  
11a8GE Z138Entfall------ Do-9.12. / 5 
11a9GE Z138Entfall------ Do-9.12. / 6 
121 - 2IF411 205Entfall------ Entfall 
123 - 4en418 Z143Entfall------ Entfall 
125 - 6DE412 Z147Entfall------ Entfall 
133 - 4sp4C8 HT1Entfall------ Entfall 
135 - 6PH422 203BetreuungPH422203   
138 - 9de42G Z067Raum-Vtr.de42GZ054   
 9 - 11AGRudern Entfall------ Entfall 

Untis Stundenplan Software